Seyahatte Sağlığınızı Korumak İçin Yapılması Gerekenler

Sağlık nedir? Dünya Sağlık Örgütü (WHO), sağlığı hastalık veya hastalığının olmaması değil, fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan tam bir iyilik halinde olmak şeklinde tanımlar. Yaşadığımız çağa göre ise; duygusal, ruhsal, zihinsel (entellektüel), toplumsal, mesleki ve fiziksel olarak sağlıklı olma hali ile açıklayabiliriz. Seyahatte sağlık neden önemlidir? Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yurt dışına yapılan seyahat sayısı her geçen gün artarak devam etmektedir. 2014 yılında dünyada uluslararası seyahat eden insan sayısı 1 milyara ulaşmışken, Türkiye’de…

"Seyahatte Sağlığınızı Korumak İçin Yapılması Gerekenler"